ورود به سایت / ثبت نام
 
 
 
 
     
 
 

Enter Title

Minimize
New Page 5

در این سیستم ابتدا فیلم فایل به صورت دستی و یا آنالوگ تهیه شده و سپس در پروسه ای خاص به صورت دستی نوردهی شده و بر روی زینک کپی می گردد و سپس ظاهر می گردد.

 

Add Content...

Minimize

 
 
 
 
www.megportal.net

ایمیچ ستر لیتوگرافی سنتی قید کپی پروفر زینک سوز پلیت ستر حرارتی اسکنر