ورود به سایت / ثبت نام
 
 
 
 
     
 
 

تقدیرنامه ها

Minimize
New Page 5
 

*-دریافت تقدیر نامه از دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب دکتر مسجد جامعی

*-دریافت تقدیر نامه از جشنواره صنعت چاپ

*-برگزیده شده توسط انتشارات مجلس شورای اسلامی به عنوان چهره ماندگار حوزه چاپ و نشر

*-برنده جایزه از جشنواره صنعت چاپ به عنوان لیتوگرافی برگزیده

*-دریافت لوح تقدیر به دلیل کیفیت بالا در امور پیش از چاپ

Minimize

 
 
 
 
www.megportal.net

پیام مدیریت تقدیر نامه ها و جوایز